PAIJO DADI DOKTER PRAKTEK NANG DESO UTAK UTIK


Dino iku PAIJO sing nembe dadi dokter oleh tugas seko kepalane, dadi dokter bantuan neng puskesmas ndeso.. jeneng desone utak utuk. 😁😁

Pasien pertamane jenenge PAIJEM, sing nggendong bayi cilik kuru, kaliren, ketoke kurang gizi..

PAIJO : lare niki biasane mimike susu formula nopo ASI, mbak ? “

PAIJEM : ASI pak dokter.. “

PAIJO : kok ketoke lare niki kurang gizi … Cobi kulo tingali ASI-nipun, mbak..”

PAIJEM manut trus mbukak klambine sithik..

PAIJO mbaten Auuwwwihhh tutange warna pink..

PAIJO : nuwun sewu mbak,,. kulo cepeng nggeh ? Kaliyan ngecek wonten gangguan mboten.. “

PAIJEM bingung tapi yo manut..

PAIJO : sae sae mawon kok mbak.. Cobi kulo sedote nggih..medal mboten ASI-nipun..

PAIJEM soyo bingung tapi yo… manut..

PAIJEM : sampun dereng dok? “

Karo klamut klamut PAIJO nyauri, kok mboten medal ASI-nipun mbak?

PAIJEM : nggih jelas mboten medal dok wong kulo niki budhe-ne kok e..

Advertisement
PAIJO DADI DOKTER PRAKTEK NANG DESO UTAK UTIK Dino iku PAIJO sing nembe dadi dokter oleh tugas seko kepalane, dadi dokter bantuan neng puskesmas ndeso.. jeneng desone utak utuk. 😁😁 P...