CERITA LUCU DHOMBUNDHEL TAWAR MENAWAR

Bar blonjo nang pasar ngawi, motore mogok, golek i bengkel motor adoh pisan, panas kreingeten, untunge DHOMBUNDHEL ngerti tukang becak sebelah pasar seng bar blonjo maeng, terus terjadi tawar menawar karo tukang becak, sebut ae hadi....

Dhombundhel,pak ongkos becak teko omah mbulung piro? Hadi 25.000  mas, dhombundhel oleh 10.000 ora pak, lhek oleh engko tak bonusi es teh pak, hadi yo ora oleh to mas, pripun jenengan niku... Dhombundhel roso mangkel nang ati, yowes pak 15.000 ae yo bonuse sego pecel engko..... Hadi urung oleh mas,,, dhombundhel la pas e piro iki pak, hadi pas e yo 25.000 mas,,, dhombundhel yoweslah lhek ngono aku sido mbecak teko mbulung pas, hadi monggo mas....
1 jam perjalanan tukang becak ngomong karo penumpange, mas engko ojo lali bonuse sego pecel karo es teh yo.... Dhombundhel ora jawab, meneng ae( tukang becak resek)....
Hadi piye to mas, tak ajak ngomong meneng ae ket maeng,,, dhombundhel pak sampeyan iki budeg opo  tuli,,, aku maeng lhek ngomong, tak bonusi sego pecel ongkose 15.000,,es teh 10.000,,,sampeyan ngotot tetep jalok ongkos 25.000 yowes to aku manut pak... Hadi yowes mas aku jalok banus banyu putih ae.....
Dhombundhel rumangsamu penak ngono ye pak jalok bonus-bonusan nang aku....

Advertisement
CERITA LUCU DHOMBUNDHEL TAWAR MENAWAR Bar blonjo nang pasar ngawi, motore mogok, golek i bengkel motor adoh pisan, panas kreingeten, untunge DHOMBUNDHEL ngerti tukang becak sebe...