CERITA LUCU SUKIYEM V HADI

Mlaku-mlaku nang chembengan,ojo lali gowo rombenge ,hik hik hik.....

"Akeh dolannane nang chembengan kuwi,.
Salah siji SUKIYEM.....
" SUKIYEM : adol nopo to mas,sajak ane kok lemes ngono...???

*HADI : anu mbak,niki lho ,sadean gorengan ket wau kok dereng seng numbas,,,setunggal-tunggal....
*SUKIYEM : oalah mas,seng sabar nggih,menawi angsal kulo tumbas borong mawon pripun mas e....

"HADI : ALHAMDULILAH,leres niki mbak sampeyan numbas kulo...
Waduh mbak ,senenge atiku krungu sampeyan sanjang ngoten teng kulo...
" SUKIYEM: leres sak estu mas,
"HADI :pinten bungkus,niki mbak...mumpung tasih,anget niki...
" SUKIYEM: sedoyo mas,kulo borong,pun jenengan sanjang,pinten reginipun mas....
"HADI : syukurlah daganganku dino iki wis entek....Niki mbak gorengane...
" SUKIYEM :lho mas,mboten klentu jenengan niki...

"HADI : lho klentu nopo mbak ,kulo
" SUKIYEM : dek wau kan kulo sanjang,kulo borong sedoyo to....
*HADI : nggih mbak,la nggih niki leres kulo bungkus sedoyo,gorengane...

"SUKIYEM : waduh,mas,jenengan nopo budheg o....
" HADI : ngece sampeyan mbak ,karo aku,
Jo ngono sampeyan niki...

*SUKIYEM : lho ngece pripun to mas,
la kulo niki kepengen borong jenengan,kok tambah ,mureng-mureng jenengan...
Kudune jenengan seneng mas...

"HADI :lho cobi jenengan,baleni melih mbak,lek sanjang dek wau...
" SUKIYEM :nggih mas,kulo ulangi maleh nggih....

Mas,nopo angsal kulo borong sedoyo,,,
Dek wau kan kulo sanjang ngoten to mas...
"HADI :sek-sek mbak,maksudte sampeyan kulo kaleh gorengan niki seng di borong sedoyo....

" SUKIYEM :nggih mas,nopo salah,mboten to???
"HADI:edan sampeyan niki mbak,la bojo anak kulo,,,
Seleh tengpundi ...????

" SUKIYEM " HA HA HA HA

Advertisement
CERITA LUCU SUKIYEM V HADI Mlaku-mlaku nang chembengan,ojo lali gowo rombenge ,hik hik hik..... "Akeh dolannane nang chembengan kuwi,. Salah siji SUKIYEM..... ...