CERITA LUCU, PAIJO KENEK AMOK

Kisah fiktif iki diceritaken pas 3 dino sak durungu ulan poso/Romadhon. Salah sijine pedagang lagi bakulan jajanan nang pasar Dekne nyelok wanito sing lagi lewat nang ngarepe dagangan iku pedagang mau terus nawarke jajanane

PAIJO : mbak jajanane mbak
PAIJEM : aku lagi poso/puasa mas
PAIJO : lho posone kan jik 3 dino maneh to mbak
PAIJEM : iyo mas iki nyaur poso mergo ndek mben kae aku bocor
PAIJO : sok mben nek bocor maneh omongo aku ya mbak engko tak tambale
PAIJEM : sampean iki bakul jajanan opo tukang tambal ban? (karo ngremeti jajanane paijo)
PAIJO : aku nek isuk bakulan nek bengi tambal anu mbak (nyengir ketok untune sing mengkilat dewe sak kecamatan)
PAIJEM : eh eh anu opo?
PAIJO : ban mbak ban yuhhh galak e neh neh
PAIJEM : padakne ban ae mas di tambal PAIJO : lha jarene bocor nek bocor kan yo di tambal to mbak
PAIJEM : iyo kui nek ban mas iki menungso dudu ban mosok ape di tambal
PAIJO : bocore alus opo ora mbak
PAIJEM : bocor ombo mas koyok lambemu ngecuwis wae jaluk di tambal ben ora nyecret wae

Advertisement
CERITA LUCU, PAIJO KENEK AMOK Kisah fiktif iki diceritaken pas 3 dino sak durungu ulan poso/Romadhon. Salah sijine pedagang lagi bakulan jajanan nang pasar Dekne nyelok w...