CERITO LUCU KOPLAK PAIJO NUMPAK TAKSI

   Pasdino iku Paijo lungo neng adoh. Mboh negoro ndi kono panggone. Neng kono Paijo mergo arep muleh wektune wes kewengen akhere dekne nginep neng salah sijine hotel bintang tujuh. Bareng wes esok Paijo langsung adus dandan mlitis arep muleh neng omah. Neng kono dekne bingung arep numpak opo. Angkot ora enek liwat. Ngojek yo raenek ojek. Akhire dekne numpak taksi. Ora let sue bareng wes teko omah Paijo mudun trus mbayar takok biayane taksi iku mau piro.

Paijo : Pinten pak sopir?
Sopir : Sak Juta mas.

Paijo langsung kaget jantunge koyo copot copoto rasane.

Paijo : Ora iso kurang to pak sopir?
Sopir : Rumangsane kok padakne sopir becak popiye (karo metoto matane).
Paijo : Nggeh mpun pak, riyen kulo jalukne mbokku disek.

Bareng wes trus dibayar duet sak juta neng pak sopir. Pak sopir langsung tancap gas muleh neng kantor. Urung sampek teko adoh Paijo rumongso kelangan HP, pikire dekne HPne mungkin keri neng jero taksi.

Akhere Paijo nguber taksi iku mau, mlayu karo bengok.

" Pak sopiirrrr mandeko diseeekkkk"

   Kiro kiro wes mlayu oleh 100 meter Paijo lagi sadar nek HPne tibake dicekel neng tangan kiwone dekne. Lha pas posisi kui sopire taksi yo pas mandek. Trus takok neng paijo.

Sopir : Enek keperluan opo meneh to mas?
Paijo : Ora enek opopo pak. Saiki kan dalane rame nek numpak jo banter banter. Seng ati ati.
Sopir : Ealah kok yo mbeneh men cah iku tibake ( mbatin).

   Akhere Paijo mbalik muleh maneh neng omahe ( kluntrung kluntrung ). Karo nggremeng, " Ealah efek wong ndeso ra tau numpak taksi yo ngeneki, akhere shok sampe lali hp neng tangan barang dikiro keri neng jero taksi ", Koplak...!!!!

😀😀😀😀😀😀

Advertisement
CERITO LUCU KOPLAK PAIJO NUMPAK TAKSI    Pasdino iku Paijo lungo neng adoh. Mboh negoro ndi kono panggone. Neng kono Paijo mergo arep muleh wektune wes kewengen akhere dekne ng...