CERITO LUCU KOPLAK DHOMBUNDHEL KARO ABUNAWAS

    Pas wayah dino minggu, wektu wes sore kiro kiro jam 15:00 WIB. Abunawas lagi metu numpak motor arep neng nggon kerjaane njelalah lha kok udan. Akhere mampir neng gene koncone seng jenenge Dhombundhel. Mergo udan udan hawane adem penake ngopi karo rokokan ki Dhom, jare Abunawas. Iyo kang ancene enake ngopi ngeneki kok, sek tak godogne banyu disek yo kang, jawabe Dhom karo mlaku neng pawon. Bareng wes dadi kopine wong loro iku mau jagongan. Neng kono jagongan karo ngopi jian koyo wong ra ndue utang kae pokoke guyon ngakak sampek neng weteng senep. mari iku Abunawas ngingeti Dhombundhel nek nyedot rokok sajake kok enak tenan langsung nakoki Dhombundhel.

Abunawas : Enak dhom udude? kok sajake mantepmen nek mu nyedot.
Dhombundhel : Jian pokoke nek ra nyedot iki neng lambe kuecute raumum kang.
Abunawas : (melu njajal nyedot rokok) oiyo ancene Dhom, terah yo ngopi nek renek udude koyo sayur gak enek uyahe.
Dhombundhel : Kwakakakakak.... gambluussss
Abunawas : Cen gamblus og, kok iso enake koyo ngene ki biyen seng gawe sek dewe sopo ya Dhom?
Dhombundhel : Genah seng nggawe aku nuw kang. Lha kae enek rokok DHOMSUPER. Kwakakakakakak.
Abunawas : Kwakakakakakakak koplak.


Advertisement
CERITO LUCU KOPLAK DHOMBUNDHEL KARO ABUNAWAS     Pas wayah dino minggu, wektu wes sore kiro kiro jam 15:00 WIB. Abunawas lagi metu numpak motor arep neng nggon kerjaane njelalah lha ko...