KOMPAS COM - MUKIDI KARO SUPIR BIS SURABAYA JOGYA 2017

Mukidi arek cilik cah sragen tanggane cindi sragen arek warung kopi kopdar ate kopdar ning jombang, di terke karo mbok'e sing jenenge mukinem, nyegat bis .
Kernet : Boyo boyo...., suroboyo bu?
Mboke Mukidi : "Mas tulung iki, ngko nek teko jombang , bocah iki di kandani"
Kernet : "Njih bu..., tarik.....
Teko terminal ngawi mukidi takon kernet "Wis teko jombang durung pak lek?"
Kernet jawab :"Durung jik suwe"
Ora let suwe ,teko caruban mukidi takon maneh , "Wis tekan jombang durung pak lek?"
Kernet jawab :" Durung le, jik uadoh....."
Mukidi bosen, kok ora teko teko, akhire keturon, bis terus melaku ning suroboyo pung.....wus wus.....ora kroso wis ngelewati jombang , kernete ngomong ning sopire, "Duh bos, aku duso barek arek cilik iki, karo nuding mukidi sing lagi turu angkler"

Sopir : "Loh lapo kon muni ngono?"
Kernet :" Mau mboke nitipke nek teko jombang , bocahe tulung omongono "
Jelalah sopire apikan , gelem balik nang jombang, sak wise jaluk persetujuan ning penumpang, mergo mesakne mukidi, pun....wus wus.... sak wise teko jombang , mukidi di gugah .

Mukidi langsung jengilat "Wis teko jombang lik ?" karo kesusu bukak kantong, ngetokne sangune, sego sambel ,lawuhe gerih asin.

Kernete takon"Arep medun kene ta leee?"
"Ora lik...,wong aku arep ning suroboyo,Mau simbok pesen , sangune mengko di pangan nek wis tekan jombang wae yo le..." jawabe mukidi karo muluk sego .

Kernet,sopir karo penumpang kabeh muni bareng "WEDHUUUUSSSSS Tenan cah iki , Juh.... tiwase mbalik"
Advertisement
KOMPAS COM - MUKIDI KARO SUPIR BIS SURABAYA JOGYA 2017 Mukidi arek cilik cah sragen tanggane cindi sragen arek warung kopi kopdar ate kopdar ning jombang, di terke karo mbok'e sing jenenge ...