Humor Jawa ABUNAWAS MERAMPOK PENCURI

Humor jawa Abunawas merampok pencuri, nah bingung tho, pencuri ook dirampok, hehe iso ae yah Abunawas. Ngene ceritane,,,,

Siji dino Abunawas arep adhol keledai semata wayang mergo lagi butuh duit. Niatan kuwi diweruhi komplotan pencuri sekaligus penipu sing cacahe ono 4 wong. Pas lungguh ning isor wit, Abunawas di sopo karo salah sijine komplotan sing nyamar.

Penipu 1: Eh Abunawas, arep di gowo nandhi wedhusmu kuwi?
Abunawas: Iki duduk wedus, iki keledai
Penipu 1: Genah kuwi wedhus, kok jare keledai. Gowo ning nek gak percoyo takono wong pasar.

Abunawas ora gubris lan lanjut mlaku menyang pasar karo numpaki keledaine. Dumadak ono penipu 2 sing nyamar tur ngeloroi abunawas.

Penipu 2: Abu... piye tho, wedhus kok ditumpaki?
Abunawas: Iki keledai duduk wedhus. (Karo terus mlaku ora gubris)

Sampekmpasar Abunawas ketemu penipu 3 sing wes nyamar.

Penipu 3: Bu... Abu... tumben nang pasar, arep adhol wedhus tah?
Abunawas: (menengae karo mikir, kok kabeh wong ngarani wedhus ya)

Akhire Abunawas lungguh karo nutukake leh mikir. Dumadak teko penipu 4 sing nyamar lan ngajak ngobrol.

Penipu 4: Bu... wedhusmu apik men tho. Tak tukune
Abunawas: (mulai katut lan percoyo yen kuwi wedhus, duduk keledai) ya wes, wrep di bayar piro?
Penipu 4: Sak juta yo
Abunawas: Ya wes (terus muleh)

Teko omah abunawas di omeli bojone yen dheweke wis ditipu. Dendam kusumat atine Abunawas mergo jengkel karo para penipu kuwi. Semenjak kuwi Abunawas nang endhi wae mesti gowo tongkat. Tuku opo wae Abunawas mung angkat tongkat ora perlu bayar. Akhire tongkat Abunawas kuwi terkenal sakti sing iso nuruti karep dan nundukne sopo wae. Berita iki sampek ning komplotan perampok sing wes nipu Abunawas.

Komplotan: Bu... Abu... tongkatmu kuwi di adol tah, tak tukune piro wae regane.
Abunawas: Sepurane bro, ora tak dol. Iki warisan
Komplotan: Wes tho tak bayar kontan piro wae ora tak tawar
Abunawas: Ya wes 50 juta (karo rodo eman olehe adol)

Sak marine serah terima, abunawas kebatan kabur mulih. Haha.. lah piye kabare komplotan? langsung buktekne khasiate tongkat kuwi jing warung cedak. Mangan-managan sak wareke, pas wayah bayar... komplotan kuwi ngangkat tongkat wasiat kuwi. Jelas ae tukang warung ngomel.

Komplotan: Lho... mang isuk, Abunawas mangan ning kini kok ora bayar mung ngangkat tongkate.
Bakul: Abunawas wes titip duit ning kini gawe mangan sak wayah ben ora usah bayar.

Humor Jawa Weleh... komplotan akhire pahan yen dheweke bar ditipu 50 juta karo Abunawas. Hehe... ora ono gunane nipu Abunawas, sing ono malah afess... eh apes. Hahahaha... monggo guyu... yen kurang mantep monggo maos kisah humor Abunawas lintune ten kopdar.org

Advertisement
Humor Jawa ABUNAWAS MERAMPOK PENCURI Humor jawa Abunawas merampok pencuri , nah bingung tho, pencuri ook dirampok, hehe iso ae yah Abunawas. Ngene ceritane,,,, Siji dino Abunaw...