HOTNEWS CERITO LUCU KOPLAK PAIDI SOPIR NAKAL

   Ono ing siji dino. Enek wong lanang sing jenenge PAIJO sing profesine guru. Tapi deke sering padu karo bojone seng jenenge PAIJAH. Lha neng kono PAIJO bingung, piye piye salah. Diumbar salah, si guyoni yo salah, opo maneh nek di seneni, mesti malah ngamuk.

   Lha nengkono PAIJO ki ngerti sopire seng jenenge PAIDI seng keluargane ayem tentrem gak koyo keluargane deke karo bojone. Lha nengkono PAIJO rodo iri karo PAIDI. Akhire PAIJO curhat karo PAIDI.

PAIJO : Di.. Kowe ki kok iso rukun karo bojomu ki rahasiane opo Di?
PAIDI : Yo jane ki biasa ae Jo. Yo mung kerep ngewehi kejutan cilik cilikan ngono ae.
PAIJO : Kejutan cilik sing piue iku Di?
PAIDI : Nek aku biasane tak ceblek bokonge ko mburi. Ora omong omong.

   Lha bareng bar diomongi PAIDI supire iku mau. Akhire PAIJO muleh awal ( karepe arep mraktekne sing diomongne PAIDI ). Lha njelalah nengkono bojone si PAIJAH lagi masak. Karo mindik mindik terus ngeplak okonge bojone soko mburi.

   Njelalah bojone kaget, ora ngasi mengo mengguri deke mbengok reflek : PAIDIIIIIII.... Nakal men to weki.

   PAIJO kaget bojone kok malah nyeluk jenenge PAIDI. Wooo... Berati nek tak tinggal kerjo supirku PAIDI ki gawene nyebleki okonge bojoku. Kurang asem PAIDI ki terahe ( karo nggedrug lemah ). Trus mbengok : PAIDIIIIII...... TITENONOOO KOWEEE.

Hahahahahha... PAIDI Wes minggat gowo mobil karo bojone.
Advertisement
HOTNEWS CERITO LUCU KOPLAK PAIDI SOPIR NAKAL    Ono ing siji dino. Enek wong lanang sing jenenge PAIJO sing profesine guru. Tapi deke sering padu karo bojone seng jenenge PAIJAH. Lha n...