GUYONAN JOWO IPUT & LUCKY NGOJEK 2017

LUCKY kepingin ngojek, soale lek mbecak royokan penumpang kalah terus.
 Isuk-isuk LUCKY wis sliwar-sliwer belajar numpak SUPRAFIT.
Lagek mlaku sedhiluk, dhadhak wis dicegat polisi.
Tibake pulisine ikut IPUT, tonggone dhewe.
.

"Mbah, tulung ndelok SIM ambek STNKne ! " jare IPUT.
"Ono nang dompetku" jare LUCKY.
"Lek aku mbadhek, sampeyan mesti lali nggak nggowo SIM" jare IPUT.
Mari buka dompet ambek rogoh-rogoh kesak, tibake temenan LUCKY lalu nggak nggowo SIM.
"Waduh iyo, aku lali nggak nggowo SIM . ." jare LUCKY.
"Lek ngono sampeyan kudhu tak tilang Mbah" jare IPUT.
"Kon ojo athik ngelamak ambek aku lho yo !!!. Sik tas lulus Watukosek ae wis kemenyek atene nilang !! Gak isok !!!" LUCKY nguamuk.

Timbangane gegeran, akhire IPUT ngalah, LUCKY diculno gak sidho ditilang.

Sisuke LUCKY belajar SUPRAFIT maneh.
Lagek mlaku sedhiluk, dhadhak wis dicegat IPUT maneh.

"Mbah, tulung ndelok SIM ambek STNKne ! " jare IPUT.
"Ono nang dompetku" jare LUCKY.
"Lek aku mbadhek, sampeyan mesti lali nggowo STNK" jare IPUT.
Mari buka dompet ambek rogoh-rogoh kesak, tibake temenan LUCKY lali nggak nggowo STNK.
"Waduh iyo, aku lali nggak nggowo STNK . ." jare LUCKY.
"Lek ngono sampeyan kudhu tak tilang Mbah, iki wis ping pindho sampeyan pelanggaran" jare IPUT.
"Gak isok !!!! Tak pongor mencelat mbalik nang watukosek kon yo !!! " LUCKY nguamuk maneh.

Timbangane gegeran, akhire IPUT ngalah, LUCKU diculno maneh gak sidho ditilang.

Sisuke LUCKY belajar SUPRAFIT maneh, saiki wis wani rodho adhoh.
Bareng mlaku wis oleh 5 km, dhadhak pethuk IPUT maneh.

"Ayo minggir !!!, Aku saiki wis gak lali, STNK, SIM lengkap kuabeh. Iki lho dheloken, helm, jaket ambek sarung tanganku yo anyar kuabeh. Hayo kate lapo kon !!! " jare LUCKY suombong.
"Yo wis mbah, aku yo gak katene nilang sampeyan, tapi aku mbadhek sampeyan sik ono sing lali maneh " jare IPUT.
"Gak mungkin !! Lali opone . .?" LUCKY bingung,
"Laopo sampeyan mancal becak ? Lha SUPRAFITE endhi ?
Advertisement
GUYONAN JOWO IPUT & LUCKY NGOJEK 2017 LUCKY kepingin ngojek, soale lek mbecak royokan penumpang kalah terus.  Isuk-isuk LUCKY wis sliwar-sliwer belajar numpak SUPRAFIT. Lagek m...