GUYONAN JOWO DEWI CEMPLON KHILAF MOTONG MANUK

DEWI CIPRIT ditangkep pulisi, ditahan. Lha yok opo, mosok manuk-e bojone, DUL CEMPLON, dikethok mbarek peso. Puthul, wis. Gak kelojotan tah bojone koyok ngono. Kedadeyane pas isuk-isuk, enak-e mancal sarung.

DUL CEMPLON ya heran. Padahal, sorene, DEWI CIPRIT karo dek-e 'main' enak temen. Nganti tanduk-tanduk barang. Gek DEWI CIPRIT sing ngejak maneh, ya DUL CEMPLON. Pokok bener-bener nikmat tenan (tenin?). Lha kok isuk-e duwe polah sing koyok ngono.

Gak urung, DEWI CIPRIT yo ditarap mbarek pulisi.

'Ola nopo sampeyan ngethok manuk bojo sampeyan. Wis gak doyan, cemburu tah? Duwe wedokan maneh tah bojo sampeyan? Yok opo nek kate nguyuh?'

Akeh pitakonane pulisi mbarek DEWI CIPRIT. CIPRIT yo sedih, wong ngakune KHILAF.

'Rencana ndika niko nopo, ning?'

'Ajeng kula goreng', jarene DEWI CIPRIT kalem.

'Lho, damel nopo? Adakne manuk doro ae, rek, digoreng. Karep ndika niku lho nopo?'

'Mboten ngoten pak pulisi. Sorene kula lak main kalih bapak-e arek-arek niku. Wah, maine hebat, kula sampak klenger ping sekawan'

'Lha, terus kok tambah dipotong?'

'Kula mbatin. Mentahe ae enake koyok ngono. Ndahniyo nek mateng'
MUNG GUYONAN ENEK KESAMAAN JENENG NING KENE MUNG KEBETULAN
Advertisement
GUYONAN JOWO DEWI CEMPLON KHILAF MOTONG MANUK DEWI CIPRIT ditangkep pulisi, ditahan. Lha yok opo, mosok manuk-e bojone, DUL CEMPLON, dikethok mbarek peso. Puthul, wis. Gak kelojotan tah ...