CERPEN LUCU JAWA TUKU PEMBALUT

Jek isuk utuk utuk kae enek wong wadon dodok dodok lawang toko sampe akhire seng ndue toko tangi kaget trus dibukak tokone. Seng dodol iku trus takon.

Seng dodol (+)
Wong wadon seng tuku (-)

+ : Ono opo to mbak jek isuk utuk utuk wes ndodoki lawang toko?
-  : Ssstttt.... Ojo banter banter mas aku isin.
+ : Lha enek opo emange kok isin ki mbak?
-  : Mas!!! Ono pembalut pora?
+ : Owalah lagi iku to mbak? (karo mesem). Enek mbak.
-  : Lha regane piro mas? (karo ngempet)

Mergo bakule kadung gregeten, deke  njarak pembeli iku mau.

+ : Regone 25.000 mbak.
-  : Kok larang temen mas?
+ : Iyo mbak. Iku pisan karo opah nek masangne mbak.
-  : Woooo.... Durung tau mangan kolak srandal to mas?

Akhere seng dodol iku mau di tapuki karo sendal nganti ampun ampun, jek di huyek rambute, di iyel iyel sampek lencu pokoke. Kwakakakakak

Advertisement
CERPEN LUCU JAWA TUKU PEMBALUT Jek isuk utuk utuk kae enek wong wadon dodok dodok lawang toko sampe akhire seng ndue toko tangi kaget trus dibukak tokone. Seng dodol iku t...