CERITO LUCU NENG OMAHE PAK RT CEMPLON

    Pas wayah wengi enek suoro rame neng njobo. Pak RT CEMPLON langsung metu soko omah. Neng kono enek lek LUCKY lagi nyeret maling seng bekase digepuki warga. Lha neng kono maling iku mau langsung disidang neng njero omahe RT CEMPLON

RT CEMPLON : Ki sakjane kejadiane piye mau lek?
LUCKY : Ngene lo pak RT, aku mau nemoni wong iki lagi maling tawet sing lagi dipeme neng samping omahe warga. Lha njelalah aku ngerti. Trus aku bengok bengok nyeluki wong sak kampung.
RT CEMPLON : Lha we kenal karo malinge iki pora lek?
LUCKY : Ora pak.
RT CEMPLON : (negesne maneh) Tenan we rakenal karo malinge iki.
LUCKY : Ora pak kenalku iku jenenge IPUT dudu maling.
RT CEMPLON : Lha berati we kenal karo kang IPUT iki lek?
LUCKY : Ora pak.
RT CEMPLON : (mulai mangkel) Lha jare mau kenal. Piye to lek.
LUCKY : Aku IPUT kenal pak. Tapi nek bpake gak kenal.

Akhire Pak RT CEMPLON iku mau gregeten. Saksine disetempel batuke tulisane "WONG EDAN ANYARAN". Hahahahaha

Advertisement
CERITO LUCU NENG OMAHE PAK RT CEMPLON     Pas wayah wengi enek suoro rame neng njobo. Pak RT CEMPLON langsung metu soko omah. Neng kono enek lek LUCKY lagi nyeret maling seng bek...