CERITO LUCU KOPLAK MANTEN ANYAR

Cerito iki nyeritakne ono manten anyar sing arep ngelakoni malem pertamane. Tapi mergo jare wong wong nek malem pertama kui loro, seng wedok akhere wedi.

Sampe suwene 6 dino manten anyar iku mau ora biso menikmati malam pertama koyo jare wong wong seng wes tau nglakoni.

Bareng ngono sesuke pas dino ke 7 utowo pas seminggu, bojone wedok bengi bengi nglilir kebelet nguyuh. Lha bojone lanang nakoki.


(+) : Arep nengdi dek?
(=) : Arep neng jeding mas, kebelet nguyuh.
(+) : Nek ngono aku titep yow..!!!
(=) : Emange iso mas, piye carane?
(+) : Wes to, ngene carane. Ayo ndang neng jeding.

Mlaku tunuk tunuk seng lanang gandeng seng wedok.

Akhere wong loro iku mau mlebu jeding bareng. Mboso wes bar soko jeding seng lanang metu mbalek neng kamar meneh. Karo ngomong ( akhere kelakon tenan opo seng dadi tugasku ). Ora let sui bojone mlebu kamar meneh trus wong loro iku mau turu angkler karo kelonan. Hahahahaha.

Sesoke bengi bojone seng wedok kok ngliler meneh wayah tengah wengi nggugah seng lanang. Lha bojone seng lanang kaget, karo mbatin ( weehh ki sajake wes ngerti rasane arep njaluk meneh, karo etok etok turu angkler ). Seng wedok ngobrak ngobrak seng lanang kon tangi. Karo ngomong:

(=) : Mas, tangi mas...!!!
(+) : Enek opo to dek, bengi bengi kok nggugahi wong? ( karo angop jawane ).
(=) : Gak ngopo ngopo mas, mung arep takok.
(+) : Takok opo dek? ( karo pringas pringis )
(=) : Arep nguyuh nitep meneh pora mas? Soale aku rep jeding. Pak RT mau sore wes bar titep.
(+) : Kaget ( jantunge kumat trus kejel kejel).

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Advertisement
CERITO LUCU KOPLAK MANTEN ANYAR CERITO LUCU KOPLAK MANTEN ANYAR Cerito iki nyeritakne ono manten anyar sing arep ngelakoni malem pertamane. Tapi mergo jare wong wong nek...