CERITO LUCU JOWO GORO" IPUT DIGODAK PEDHET

UGIL UGIL PREETTT...!!!!
Salah sawijine dino IPUT lagi mlaku mlaku neng pasar. Lha IPUT iki paling wedi karo kewan seng arane PEDHET (anak sapi). Lha njelalah dino iku pas pasaran sapi. Trus ono pedhete blantik enek seng ucul ndegar ndegar. IPUT langsung mlayu sak banter bantere nganti menggeh mengeh, trus ndelik neng njero tokone wong. Ora let sue IPUT nginceng pedhete jek enek pora?. Sekirane wes ketok aman IPUT metu pamit karo seng ndue toko iku mau. Suwun pak mpun angsal delik. IPUT langsung gk sido mlaku mlaku arep muleh jawane. Lha njelalah pedhet iku mau ndegar ndegar maneh koyo banteng seng lagi ngamuk. IPUT langsung nangis gero gero karo mlayu nobyah nakur neraki opopo. Njelalah enek wong bakulan ning pinggir dalan dodolan bolo pecah bangsane piring , gelas, lan liya liyane. IPUT saking wedine mlayu ra ngingeti dalan. Lha njelalah pedhet iku mau nabrak bakulane wong dodoln bolo pecah iku sampe ambyar pecah kabeh dagangane. IPUT sek bablas mlayu terus golek amane. Akhire pedagang iku mau genti nangis gero gero klesetan koyo cah cilik (karo muni) EEEAALAAAHHH,,,, goro goro pedhet. Dodolan lagi awet dasar wae kok yo wes kenek musibah. Ajoorrrrr ajoorrr... ora bati malah tekorr iki juuuhhh juuhhh.
Advertisement
CERITO LUCU JOWO GORO" IPUT DIGODAK PEDHET UGIL UGIL PREETTT...!!!! Salah sawijine dino IPUT lagi mlaku mlaku neng pasar. Lha IPUT iki paling wedi karo kewan seng arane PEDHET (anak...