CERITO LUCU BARBY TUKU TAWET NENG PASAR

   Wayah dino minggu ono wong ayu lagi neng pasar. Sebut ae jenenge BARBY. Bareng teko pasar cetuk karo tukang parkir seng jenenge IPUT. IPUT langsung ngoco neng sepion motor macak ganteng. Trus ngobrol sedilut.

IPUT : Isuk isuk kok wes neng pasar arep golek opo mbak?
BARBY : ( karo bisik bisik ) Arep tuku tawet mas.
IPUT : Kikikikik, lha tawetmu po ntek mbak?
BARBY : Iyo ki mas goro goro udan mbendino tawetku gak garing kabeh.
IPUT : Kwakakakakak
BARBY : Yo wes nek ngono mas rep mlebu pasar sek.
IPUT : Iyo mbak.

Akhire BARBY mlaku metu soko parkiran. Bareng teko ngarep pasar enek seng njogo pasar jenenge LUCKY weruh enek wong ayu liwat langsung ditakoki.

LUCKY : Arep golek opo mbak? kok kesusumen.
BARBY : Iki lo mas arep golek tawet. Tawetku gak garing kabeh keterak udan mbendino.
LUCKY : Owalah, iyo ancene mbak. Tempakku barang yo gak garing garing kok. untung ae aku saline tempak seminggu pisan. Hahahahahaha...!!!
BARBY : Biyuuuhhh, pora giatel nuw ngonowi mas?
LUCKY : Wes biasa mbak, nek gatel yo karek nyabun. Kikikikik
BARBY : Yo wes mas rep mlebu disek. Oiyo mas, sing bakul tawet sebelah ndi yo seng murah?
LUCKY : Gang ngarep iku lo mbak mlebuwo ruko ke 3 soko kene. bakule seneng guyon mbak. jenenge MASDAR.
BARBY : Yo wes, suwun yo mas!

BARBY langsung mlebu goleki rukone MASDAR. Bareng wes digoleki neng kono BARBY ngerti MASDAR lagi noto dasaran tawet. Langsung wae BARBY moro nyedak.

BARBY : Iki MASDAR yo?
MASDAR : Iyo mbak. ( penasaran ) Kok ngerti soko sopo mbak?
BARBY : Mau pas arep mlebu dicegat seng jogo ngarep kono lo mas. Trus didudohi genamu iki, makane aku mrene.
MASDAR : Lha arep golek opo mbak?
BARBY : Arep golek tawet mas.
MASDAR : Ealah kok yo pas men. Lagi wae tak dasrne ki mbak. Kulakan anyar soko luar negeri mbak.
BARBY : Mosok mas? Pantes kaine alus. Seng ukurane M ono to mas, warna pink?
MASDAR : Enek mbak ( batene, mosok bokong sakmono gedene ukurane M karo ngolak ngalik goleki tawet rupo PINK ). Iki mbak.
BARBY : ( didelok tawete diukur dikalungne neng gulu ) Kegeden ketoke mas.
MASDAR : Soyo mundak bingung. Mosok to mbak sakmono kui sek kegeden? jajal cupoten ngge conto. Kui enek nggon salen.

Akhire BARBY mlebu nggon salin trus dicepot tawete didudohne MASDAR.

BARBY : Kilo mas tawetku ukurane M tow?
MASDAR : ( byuh tawet kok teles ki ngko bar ngompol raurung, batene ) Owalah mbak ki ngono ukurane XL yo dudu M?
BARBY : M yo mas M.
MASDAR : ( gendeng arek iki ) Kui XL mbak yooo XL ( karo nggoceki batuk ).
BARBY : Domongi M kok mase ki ngeyel men. MOLOR MAS MOLOOOOORRRR...!!!
MASDAR : Wong edian....!!!

Terima kasih semoga terhibur. Hahahahahaha...!!!

Advertisement
CERITO LUCU BARBY TUKU TAWET NENG PASAR     Wayah dino minggu ono wong ayu lagi neng pasar. Sebut ae jenenge BARBY . Bareng teko pasar cetuk karo tukang parkir seng jenenge IPUT ...