CERITA LUCU SIMBAH HADI KERAMPOKAN

Ning salah sijine deso hoho hihi ono simbah seng senengane ngombe kopi,sebut ae jenenge Simbah Hadi.Simbah iku duwe putu siji ,sebut ae jenenge Agus .Salah sijine dino ing wayah isuk-isuk,Simbah Hadi geger rakaruan polahe, karo mlayu terus bengok-bengok goleki putune seng bagus dewe.Mengkene Suarane Simbah Hadi :

Simbah Hadi : le.... le...lee.
Agus : Dalem (karo marani simbahe ) enek opo mbah ? lo lo kok gak klambenan ngono mbah ,enek opo ki ?
Simbah Hadi : gero--gero karo nangis kejel-kejel.
Agus : kok iso ngene ki meng ,enek opo to mbah ,cerito o ?
Simbah Hadi : Simbah apes tenan le.., simbah kerampokan ,wes entek-entekan ki,kari kolor tok iki seng ijek .
Agus :  kejadiane neng ngendi mbah ?
Simbah : Iku neng dalan tengah sawah arep menyang pasar kewan iku,duit ku sak dompete dijipuk,kalung ,akik ,jam tangan ludes.
Agus :Trus opo maneh mbah ?
Simbah : Klambi batik sak clonone sisan amblas le...wes pokoke entek-entekan tenan le...
Agus : Kurang ajar tenan rampoke mbah,wani ne karo simbah-simbah.
Simbah :Jann... tenan le rampoke brangasan .
Agus : La simbah kok gak bengok-bengok ngono ,njaluk tulung ?
Simbah : Aku mingkem ae lee..blas gak wani bengok-bengok .
Agus : Opo sampeyan diancem arep dibedil mbah ?
Simbah : Ora le....!Simbah ra wani bengok-bengok mergo,aku wedi yen konangan untu emasku limo iki,Lha nek aku mangap po ra dicabut sisan untu emase simbah iki.
Agus : Woalah mbah ...mbah ! (guyu jegigisan karo guceki bathuk )
Advertisement
CERITA LUCU SIMBAH HADI KERAMPOKAN Ning salah sijine deso hoho hihi ono simbah seng senengane ngombe kopi,sebut ae jenenge Simbah Hadi .Simbah iku duwe putu siji ,sebut ae je...