CERITA LUCU PAK CEMPLON SAKIT

Ra enek seng nandingi bahagiane keluarga Pak Cemplon karo Bu Yulia,, duwe anak yo bagus lan ayu2. Usaha lancar lan investasi tanah e sak nggon2 ono. Tapi semono mau ra luput karo seng jenenge cubo..
Pak Cemplon sakit wes sepasar adem panas, njarem, pait mangan gak mari2.. Akhire,, bu Yulia yo ngeterke periksa..

**neng ruange dokter wes mari diperiksa2---

Cemplon: bu',,, loroku opo parah to? 
Yulia : ooraa pak,,,  bar periksa mik obat ngko rak ndang mantun
Cemplon : Yen aku sido dikersakne gusti,, Pom bensin jo lali dikelola bu'
Yulia : e em..  ''karo ngurek2 kuping'
Cemplon: sapi2 jo lali rutin dipakani,, 
Yulia : e em,,,  ''karo bukak tas dudah bontotan"
Cemplon : sampekno Darti,,  fotone jo oleh nghapus nggo kenang2an,, 
Yulia : hmmmmhh,, 'rodo mrengut karo goleki peso neng ruangane dokter"
Cemplon: foto pas dadi domas neng mantene dewe kae lo bu'...  muehehe njawil irunge bu'e
Yulia : ih hhh ''uwak uwik nyigar bontotan nongko''
Cemplon: anak mbarep e dewe,,  Hadi, yen sasi ngarep gak ndang rabi lebokno pesugihan ae bu'
Yulia: yuhh "nyawang sigaran nongko seng akeh betone''
Cemplon: si isma Sekolahe kudu kelar lo bu,,  ben dadi jekso ngatasi mafia hukum,,
Yulia : he emhh..emh  ''maem nyamplungan nongko"
Cemplon : sen cilik dewe Cadis, bagiane tegal pinggi kali ijolno prapatan tengah kutho bu'...  Ketok e bakat nyanyi.., 
Yulia : uhuk uhuk,,  ''keseleg betone nongko'

** let sedelo Dokter dhombundel teko,,  karo nyodorne sak lembar kertas, 

Dokter Dhom: niki resepe bu' ,, mang aturke petugas ngajeng
**bu Yulia moco kertas mau
Cemplon: lho gak di opname dok,,, 
Dokter Dhom : mbotenn... 
Yulia : nggeeh makasih pak,,,  ayo pak bali...  loro UDUNEN ae kok ndadak opname barang,,, 
Cemplon : cc cciap buk 'nemplok buri digendong bu Yulia,, 

|| Sekian kisah keluarga bahagia,,  semoga terhibur,,,  muahahahhaa

Advertisement
CERITA LUCU PAK CEMPLON SAKIT Ra enek seng nandingi bahagiane keluarga Pak Cemplon karo Bu Yulia,, duwe anak yo bagus lan ayu2. Usaha lancar lan investasi tanah e sak ng...