CERITA LUCU MASDAR DADI TUKANG CUKUR

   Cerito iki nyeritakne kisahe tukang cukur sing manggon ono ngisor wet waru. Sebut ae jenenge MASDAR. Lha neng kono mergo nggon cukure iku mau ono ngisor wet waru. MASDAR akhire gawe papan namane "CUKUR RAMBUT NGISOR WARU". Ora let sue papan namane iku mau dadi, sesuke langsung dibukak ngge njajal sepiro ramene dadi tukang cukur. Bareng wes bukak durung ngasi ono sing njaluk cukur moro, njelalah udan angin.

Wuusss.... wussss... wuussss...!!!!

Sampek wet waru iku mau ambruk nibani papan nama iku mau. MASDAR jek tetep sabar, masio papan nama iku mau pecah saitik. Lha pecahane iku mau di guwak ( karo nggrundel ) ealahhh bukak salon cukur rambut rung ono seng mampir wae kok wes enek musibah. Sabaaarrr sabaarrr...!!! Sok mben gawe maneh nek wes oleh pelanggan. Akhere MASDAR jek nunggoni salon iku mau karo ngeluh. Ealah golek pangan ae kok angele koyo ngene. Ora jarak sui enek mobil mandek neng ngarepe salone MASDAR. ( sueneng akhire enek seng mandek arep cukur ). Wahhh tepak iki enek pak polisi arep njaluk cukur. Sebut ae polisi iku jenenge IPUT. Wes ora sabar MASDAR akhire metu nakoni IPUT.

MASDAR : Ajeng cukur nggeh pak polisi?
IPUT : Ora mas.
MASDAR : Lha terus arep ngopo pak polisi?
IPUT :  Aku arep nangkep kowe mas.
MASDAR : ( bingung ) Lho, lha salahku opo pak polisi?
IPUT : Pengen ngerti salahmu opo.
MASDAR : Iyo pak polisi.
IPUT : Mergo kowe gawe jeneng salonmu gak genah.
MASDAR : Gak genah piye to pak polisi, wong yo genah ngono kok.
IPUT :  Mosok papan nama kok jenenge "CUKUR RAMBUT NGISOR".
MASDAR : Ealah pak.... iku wingi kenek udan angin lha wete WARU ambruk, ngebreki papan nama iku mau. Akhere pecah papan namane, Dadi WARU ne ilang. Karek "CUKUR RAMBUT NGISOR" pak polisiiii.
IPUT : Hallah rasah kakean alesan. Ngko jelasne neng kantor.
MASDAR : Ya Allah.... ( karo nggoceki batuk ). Arep golek pangan ae kok malah ketangkep polisi. Nasiibbb nasib. ( karo nangis drenginging ditumpakne mobil patroli ).

Iku mau goro goro gawe papan nama ora dipiker. Kwakakakakak...!!!

Advertisement
CERITA LUCU MASDAR DADI TUKANG CUKUR    Cerito iki nyeritakne kisahe tukang cukur sing manggon ono ngisor wet waru. Sebut ae jenenge MASDAR . Lha neng kono mergo nggon cukure ik...