Cerita Lucu Mas Dar Arep Nikah

Ing salah sijine deso ono joko ganteng sebut ae jenenge Mas Dar.Ancen umure wes wayahe nikah..Makane kuwi Mas Dar arep jaluk doa restu marang wong tuwane supoyo iso duwe keluarga seng sakinah mawadah wa rohmah tur duwe anak cacahe sewelas lanang kabeh.Tapi karo wong tuwane malah dilarang sampek dikongkon minggat yen nekat arep nikah.Akhire dek ne rodok gelo tur mutung.Akhire dekne dolan gone Lucky konco lawase,arep curhat menowo oleh dalan iso ngudari permasalahe mau.Singkat cerito bareng tekan omahe Lucky ,Mas Dar langsung crito mengkene :

Mas Dar : Luck ..aku jane wes ngebet arep nikah,tapi gak oleh karo wong tuwoku ki trus piye?
Lucky : La permasalahane opo ?
Mas Dar : Aku yo ra ngerti broo 
Lucky : la kok iso ?
Mas Dar : Padahal aku wes tresno sampek mati karo calonku iku?
Lucky : La calonmu iku ,piye perasaane karo kowe ?
Mas Dar : Jo ngece ngunuw to....
Lucky : (mesem kadal )
Mas dar : Yo dekne iku wes sreg tresno tenan karo q ,wes sumpah setia karo aku
Lucky : Lha iyo kok aneh tenan wong tuwamu.
Mas Dar : makane kuwi aku jaluk tulung marang awakmu supoyo iso meyakinkan wong tuwaku ngunu broo !
Lucky : Yo wes nak nuw ,,mergo kowe wes dadi konco kenthelku jajal sesuk aku tak matur neng bapakmu.

Singkat cerito Lucky ora tego karo Mas Dar , akhire nekat budal menyang omahe arep ngomong karo bapake Mas Dar,bareng ketemu Lucky langsung matur :

Lucky : Pak kulo mrene ,minongko koncone Mas Dar arep ngluruske permasalahan
Bapake Mas Dar : Masalah opo le ?
Lucky : Ngeten lho pak ,,mbok yo o Mas dar niku ,diparingi izin nikah !
Bapake Mas Dar : Ngene lo masalahe .
Lucky :Masalah nopo,umur geh pun wancine .
Bapake Mas Dar : Ngene lo le masalahe .
Lucky : Masalah nopo maneh,,bocah lanang lan wedok wes podo tresnone .
Bapake Mas dar : Masalahe ngene lo le 
Lucky : matur seng jelas to pak,jane masalahe opo ?
Bapake Mas Dar : Masalahe kuwi calone le ?
Lucky : Masalah piye maneh to pak,wes genah - genah calone setia yo seneng karo Mas Dar ,trus opo maneh ?
Bapake Mas Dar : Masalahe calone Mas Dar kuwi ........jenenge..... Agus .
Lucky : Apa ....... ha....... (karo mlongo.....)

Advertisement
Cerita Lucu Mas Dar Arep Nikah Ing salah sijine deso ono joko ganteng sebut ae jenenge Mas Dar. Ancen umure wes wayahe nikah..Makane kuwi Mas Dar arep jaluk doa restu m...