CERITA LUCU LUCKI NYOLONG PELEM

Sawijining dino pas wayah ngrondo wengi ,Hadi sebagai hansip teladan jelalah bagian patroli kampung.Bengi iki dekne bagian patroli  dewekan .Pas wayah liwat ngarep omahe pak RT,lha kok krungu suoro aneh.Krosak-krosak gedebuk gerr,krosak-krosak gedebuk gerr.Bareng digoleki karo gowo senter jebul asale soko wit pelem ngarep omahe Pak RT seng lagi uwoh gedi-gedi.Bareng Hadi dangak menduwur karo diculoki nganggo senter ,Hadi langsung kaget ono bocah cilik seng mlangkring neng duwur wit pelem.Bocahe pringas-pringis karo kukur-kukur sirah,sebut ae jenenge Lucki .Terus Hadi takon karo Lucki mengkene :

Hadi : La iki konangan kowe ! lagi ngopo neng duwur wit pelem bengi-bengi Luck?
Lucki : (Jawab karo dredek) Lagi nyuluh manuh Pak !
Hadi  : Arep go opo manuke ?(karo nyentak-nyentak)
Lucki : (Tambah soyo dredek ) anu Pak !
Hadi : Anu opo ,ngomong seng jelas (karo melilik matane )
Lucki : (Wes dredek rakaruan) Manuke arep di rujak pak .
Hadi : Haaaaaaaaaaa.....!
Advertisement
CERITA LUCU LUCKI NYOLONG PELEM Sawijining dino pas wayah ngrondo wengi , Hadi sebagai hansip teladan jelalah bagian patroli kampung.Bengi iki dekne bagian patroli  dewe...