CERITA LUCU KOPLAK Mbah LUKIYEM karo Dokter DARTI

   Cerito iki dijipuk soko negri koplak. Dadi ojo kaget nek bar moco cerito iki langsung koplak ndadak. Cerito iki nyeritakne simbah LUKIYEM seng wes tuwek untune entek karek siji njelalah poklek, hahahahaha. Mergo untune entek tapi jek pengen mangan enak, mbah LUKIYEM iki mau konsultasi neng dokter seng jenenge DARTI. Sak perlu arep pasang untu palsu. Langsung wae singkat cerito.

Dokter DARTI (+),    Mbah LUKIYEM (=).

(=) : Kulonuwun bu dokter.
(+) : Monggo mbah. Bade ngersakne nopo?
(=) : Iki lo dok, biasa terah yo wes tuo. Untuku wes ntek arep tak pasang untu palsu dok.
(+) : Ooo, nggeh mbah. Tapi sanggup bayar tenan yo mbah?
(=) : Sanggup dok, lha emange opahe piro dok?
(+) : Murah kok mbah, ingkang sae sak yuto mbah.
(=) : Oalah rodo larang yo rapopo kok dok.
(+) : Ngeeh mpun monggo pinarak lebet riki mbah.

   Ora sue bareng wes bar nek masang untu palsune, mbah LUKIYEM langsung mbayar neng dokter iku mau karo muni : Iki dok, wes tak bayar lunas sak yuto. Nggeh mbah matursuwun jawabe dokter DARTI. Mari ngono mbah LUKIYEM muleh ( mlaku glunuh-glunuh ). Rung sampek metu teko parkiran dokter DARTI iku mau nyeluk mbah LUKIYEM ( karo mbengok-mbengok ).

(+) : Mbah..... Mbaahhh.... Mbaahhh... mang mbalik sekedap.
(=) : Enek opo to dok, kok bengok bengok neng klinik dirungokne wong akeh kae lo.
(+) : Mboten ngoten mbah...!!!
(=) : Lha piye opo duwite kurang dok?
(+) : Mboten masalah kurang mbah, niki lo artone jenengan palsu kabeh.
(=) : Lho, lha pancen seng dokter pasang mau untu palsu. Kan wes cocok to, dadi podo palsune.
(+) : ( langsung nggeblak )

   Hahahahaha...!!! Demikian cerita dari kami semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Terima kasih.

Advertisement
CERITA LUCU KOPLAK Mbah LUKIYEM karo Dokter DARTI    Cerito iki dijipuk soko negri koplak. Dadi ojo kaget nek bar moco cerito iki langsung koplak ndadak. Cerito iki nyeritakne simbah LUKIYEM...