CERITA LUCU ISMA NAGIH UTANG

**"""   Tuku sate ora tuku sunduk e **"""

           **"""    Ojo ngece wong kere *"""

""" Tangi turu mripate iseh merem melek,tak rungok-rungokne,enek seng nyeluk i ,MAS DHO,MAS DHOM,MAS DHOM ,,,???

DHOM :"Tuas atiku seneng,tak buka pintu omahku,,,,kaget mlonga-mlongo aku.

Isma :" Lho ngopo to MAS DHOM kok kaget ngono ???

Dhom :"ooora kok ISSS ,enek opo isuk-isuk kok wis mrene iki ???
ISMA :""Iku lho, aku aep nagih utang nang sampeyan MAS...!!!

DHOM :'LHOOO, sek-sek utang opo aku karo kowe iki ????

ISMA :"""Oalah MAS DHOM iki pura -pura ngali pisan.

Ibuk e DHOMBUNDHEL metu,enek opo to cah bagus,,,DHOM,,,Iki lho bu,enek uwong arep nagih utang nang aku.

IBU DHOM TAKON :"Opo bener tho NDOK anak ku duwe utang karo awakmu iki ???

ISMA :""Nggih bu leres niku,mas dhom gadah utang kaleh kulo???

IBU :""Utang opo NDOK ???
ISMA :""EMMMM, niku lho BU utang CINTA kaleh kulo MAS DHOM .

IBU :"Senyum gak karuan ...!!!!

DHOM :"Semapot ngenggon.

Advertisement
CERITA LUCU ISMA NAGIH UTANG **"""   Tuku sate ora tuku sunduk e **"""            **"""    Ojo ngece wong kere *""...