CERITA LUCU BAHASA JAWA MBAH JARWO karo BARBY

    Ono ing salah sijine dino. Ono mbah JARWO kademen mergo muleh kerjo kudanan. Pengen gawe kopi supoyo awake rodo anget, njelalah kopine entek. Mbah JARWO langsung nyang pasar golek bubuk karo gulo. Teko pasar mandek neng salah sijine kios. Ndek kono mbah JARWO mlebu lingak linguk goleki kopi, trus diparani karo salah sijine seng jogo kios jenenge BARBY.
BARBY : Bade pados nopo mbah?
JARWO : (kaget diceluk mbah karo BARBY seng jogo toko iku mau) Arep tuku bubuk karo gulo enek to mbokde?
BARBY : (kaget pisan diceluk mbokde ngasi lambene nylepur trus protes) Kok aku diceluk mbokde to mbah? Aku ki sek nom masamu, kok sakpenake nyeluk mbokde. Umurku ae lagi 20 thun kok. Ijek kinyis kinyis.
JARWO : Lha kowe ngopo kok nyeluk aku mbah. Wong umurku yo lagi 40 kok diceluk mbah.
BARBY : Lho lha bapakku ae seng umure 40 wes ndue putu. Adikku umur 18 thun wes rabi ndue anak 2 saiki. Wong wes tuwek kok protes diceluk mbah.
JARWO : Woooo,,, Lha kowe yo jo protes nek tak celuk mbokde. Wong adikmu lanang yo wes ndue anak siji. Yo tow?
Konco koncone seng jogo toko do guyu ngekek ngekek ruh BARBY gak iso jwab sing ditkokne mbah iku mau. Kwakakakakakak.
Akhire BARBY mutung mlayu neng mburi toko nangis ndrenginging. Hhhhhhhh



Advertisement
CERITA LUCU BAHASA JAWA MBAH JARWO karo BARBY     Ono ing salah sijine dino. Ono mbah JARWO kademen mergo muleh kerjo kudanan. Pengen gawe kopi supoyo awake rodo anget, njelalah kopine ...