CERITA LUCU BAHASA JAWA AGUS KARO CADIS

    Ono ing salah sijine dino enek cah wedok seng jenenge CADIS seneng eram nek kon ngopeni kucing. Sampek kucing kui mbendino dipetani didusi dipetani. Lha njelalah sokline ntek. Langsung golek soklin neng tokone Mas AGUS.

CADIS : Soklin mas.
AGUS : Isuk isuk kok wes umbah umbah to mbak?
CADIS : Iyo ki mas lagi ngumbah kucing kesayanganku.
AGUS : Ora salah kowe mbak?. (karo kukur kukur sirah).
CADIS : Mesakne mas kan tumane akeh.
AGUS : Lha ngko nek mati piye mbak?
CADIS : Oralah mas tonggoku wingi yo bar ngumbah kucing ora popo kok. Trus mulih arep ngumbah kucinge. Sesoke meneh CADIS genti tuku minyak wangi neng tokone AGUS.
AGUS : (langsung takok) Piye kucinge mbak?
CADIS : Oiyo mati tenan mas. Moso kucinge tonggoku kok ora.
AGUS : Lha emnage nek mu ngumbah piye to mbak?
CADIS : Tak emplungne mesin cuci mas.
AGUS : @$&!#???? Wong edan...!!!

Advertisement
CERITA LUCU BAHASA JAWA AGUS KARO CADIS     Ono ing salah sijine dino enek cah wedok seng jenenge CADIS seneng eram nek kon ngopeni kucing. Sampek kucing kui mbendino dipetani didu...