CERITA LUCU LUCKI NYOLONG PELEM

CERITA LUCU LUCKI NYOLONG PELEM

Sawijining dino pas wayah ngrondo wengi ,Hadi sebagai hansip teladan jelalah bagian patroli kampung.Bengi iki dekne bagian patroli  dewekan .Pas wayah liwat ngarep omahe pak RT,lha kok krungu suoro aneh.Krosak-krosak gedebuk gerr,krosak-krosak gedebuk gerr.Bareng digoleki karo gowo senter jebul asale soko wit pelem ngarep omahe Pak RT seng lagi uwoh gedi-gedi.Bareng Hadi dangak menduwur karo diculoki nganggo senter ,Hadi langsung kaget ono bocah cilik seng mlangkring neng duwur wit pelem.Bocahe pringas-pringis karo kukur-kukur sirah,sebut ae jenenge Lucki .Terus Hadi takon karo Lucki mengkene :

Hadi : La iki konangan kowe ! lagi ngopo neng duwur wit pelem bengi-bengi Luck?
Lucki : (Jawab karo dredek) Lagi nyuluh manuh Pak !
Hadi  : Arep go opo manuke ?(karo nyentak-nyentak)
Lucki : (Tambah soyo dredek ) anu Pak !
Hadi : Anu opo ,ngomong seng jelas (karo melilik matane )
Lucki : (Wes dredek rakaruan) Manuke arep di rujak pak .
Hadi : Haaaaaaaaaaa.....!
Read More
PANTUN LUCU JAWA GOKIL

PANTUN LUCU JAWA GOKIL

PANTUN LUCU JAWA GOKIL

PANTUN LUCU JAWA IKI KOYO BIASANE BROW. ISINE MUNG PANTUN GUYONAN. NGGE NAMBAH INSPIRASI. SABEN DINO SABEN WENGI BUDAL NGOPI. OJO SAMPE LALI KARO SENG NGUWEHI REJEKI. HAHAHAHA. SOPO WONGE SENG SENENG PANTUNAN ISO NJIPUK SOKO KENE LANGSUNG GRATIS. HAHAHHA. KOYO OPO PANTUNE, MONGGO DI WOCO BARENG BARENG. HAHAHAHA.

MAK CLOROOOTTT...!!!!!
Read More
CERITA LUCU JAWA KOPLAK PENGEN RABI

CERITA LUCU JAWA KOPLAK PENGEN RABI

CERITA LUCU JAWA KOPLAK PENGEN RABI

   Enek cah lanang seng sakbendinane kerjo dadi petani neng sawah. Deke neng omah mung karo Simboke thok, maklum anak tunggal bro. Bapakane mbuh nengdi ra ngerti teko seprene. Hehehe.

   Amergo cah lanang iku mau wes rumongso iso golek duit dewe. Deke mari muleh teko sawah wayah sore, teko omah langsung adus jebur jebur jebur terus asaran. Mari solat asar cah lanang iku mau arep matur neng Simboke wani ora wani ora, mlaku sliwar sliwer ora jelas koyo wong bingung kae. Lha akhire nengkono Simboke takon.

Simbok : weki ngopo to lee, sajake kok enek seng dipiker ngono.
Tole : Iyo mbok, ngene lo mbok, saiki kan aku yo wes gede, ono prawan kae cobo ditakokno mbok.
Simbok : Ealaahh kowe ki pengen rabi to lee.
Tole : Iyo mbok
Simbok : Rabi kui gampang lee, pokok due gawean.
Tole : Iyo mbok. Aku yo ngerti. Lha saiki kan aku yo wes iso golek duit dewe. Mbuh sak polah polahku penting enek hasile mbok.
Simbok : Iyo lee. Tapi yo kudu wes mapan tenan ekonomimu lee. Ora mung mburu pengen thok.
Tole : Lha saiki aku pora yo wes mapan to mbok?
Simbok : Iyo mapan lee. Mapan turu. Wes gek ndang leren, sesok neng sawah meneh.
Tole : @$#!???

😃😃😃😃😃😃

Read More
CERITA LUCU JAWA UPIN & IPIN

CERITA LUCU JAWA UPIN & IPIN


   Ono arek 2 si Upin karo Ipin sing koncoan kawet cilik. Bareng wes gede Upin karo Ipin iku mau kerjo neng luar kota mergo kebutuhan ekonomi seng ndadekne deke kudu lungo neng adoh golek duit. Ninggal bojone.

   Lagi oleh seminggu njelalah si Upin karo Ipin gak kuat ngempet nafsune. Akhere wong loro iku mau dolan menyang nggon lokalisasi. Saktekane neng panggonan lokalisasi enek wong wedok siji thok thill, mergo sing liyane wes dibooking. Dekne wong loro akhere kompromi, si Upin ngakon Ipin mlebu kamar disek karo wong wedok iku mau mlebu kamar. Ora let sue jarak kiro-kiro 30 menit Ipin metu soko kamar. Trus si Upin takok.

Upin : Piye sob?
Ipin : Lah, biasa wae sob. Jek enakan bojoku dewe ndek omah.

Sak bare iku si Upin genti mlebu neng kamar. Ora let sue si Upin yo metu soko kamar karo nggremeng.

Upin : Bener omongmu sob, jek enak bojomu.
Ipin : ( kaget trus semaput )



Catatan :
   Cerito iki mung FIKTIF, nek enek jeneng utowo alur cerito seng podo karo kejadian sak nyatane iku yo mung njelalah. Mergo seng ngalami cerito ngno iku kemungkinan dudu si Upin Ipin thok. Jeneng iku cuma gawe perumpamaan.

Cekap semanten, matur sembah nuwun.
Read More
GAMBAR LUCU LAGU PLESETAN

GAMBAR LUCU LAGU PLESETAN

GAMBAR LUCU LAGU PLESETAN

Gambar lucu lagu plesetan iki digawe cuma gawe hiburan. Nek enek kata seng sekirane ora kepenak di woco yo dimaklumi wae. Wong iki amung guyonan. Iki cuma gambar dudu nyanyian asli. Wes ngono wae mugo iso gawe hiburan.

CATATAN:
Iki cuma gambar sing niate guyonan ora enek maksud liyo sak liyane amung guyonan.

Read More
CERITO LUCU KOPLAK MANTEN ANYAR

CERITO LUCU KOPLAK MANTEN ANYAR

Cerito iki nyeritakne ono manten anyar sing arep ngelakoni malem pertamane. Tapi mergo jare wong wong nek malem pertama kui loro, seng wedok akhere wedi.

Sampe suwene 6 dino manten anyar iku mau ora biso menikmati malam pertama koyo jare wong wong seng wes tau nglakoni.

Bareng ngono sesuke pas dino ke 7 utowo pas seminggu, bojone wedok bengi bengi nglilir kebelet nguyuh. Lha bojone lanang nakoki.


(+) : Arep nengdi dek?
(=) : Arep neng jeding mas, kebelet nguyuh.
(+) : Nek ngono aku titep yow..!!!
(=) : Emange iso mas, piye carane?
(+) : Wes to, ngene carane. Ayo ndang neng jeding.

Mlaku tunuk tunuk seng lanang gandeng seng wedok.

Akhere wong loro iku mau mlebu jeding bareng. Mboso wes bar soko jeding seng lanang metu mbalek neng kamar meneh. Karo ngomong ( akhere kelakon tenan opo seng dadi tugasku ). Ora let sui bojone mlebu kamar meneh trus wong loro iku mau turu angkler karo kelonan. Hahahahaha.

Sesoke bengi bojone seng wedok kok ngliler meneh wayah tengah wengi nggugah seng lanang. Lha bojone seng lanang kaget, karo mbatin ( weehh ki sajake wes ngerti rasane arep njaluk meneh, karo etok etok turu angkler ). Seng wedok ngobrak ngobrak seng lanang kon tangi. Karo ngomong:

(=) : Mas, tangi mas...!!!
(+) : Enek opo to dek, bengi bengi kok nggugahi wong? ( karo angop jawane ).
(=) : Gak ngopo ngopo mas, mung arep takok.
(+) : Takok opo dek? ( karo pringas pringis )
(=) : Arep nguyuh nitep meneh pora mas? Soale aku rep jeding. Pak RT mau sore wes bar titep.
(+) : Kaget ( jantunge kumat trus kejel kejel).

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Read More
CERITO LUCU KOPLAK MASDAR RUWET

CERITO LUCU KOPLAK MASDAR RUWET

CERITO LUCU KOPLAK MASDAR RUWET

Bengi bengi kiro-kiro bar isya Aku ngopi neng warung kerten. Nengkono aku ngopi gene bolo lawas. Lha njelalah Masdar sms, lagi nengdi brow? Lagi neng warung kerten bro, balesanku. 

   Bareng ngono Masdar ngomong "yo wes aku tak rono yow'. Oke tak tunggu brow, jawabku. karo nunggu Masdar teko aku neng kono ngopi karo ngobrol karo bakule. Wong bakule yo bolo dewe. Nengkono jagongan biasa mbahas enek wong adol sawah. Lha aku ditawani karo bolo seng ndue warung iku mau. nek menowo wong genamu enek seng golek sawah brow. Nek wong golek akeh bro genaku, tapi nek kon tuku paling yo ra ndue duit, jawabku. hahahaha... gamblus weki brow. dijak ubet golek koyo barang kok malah ngajak guyon, saurane seng due warung.

   Ora let sui Masdar telpon maneh. 

Masdar : Hallo bro, ki aku wes neng pertigaan kerten seng enek tugune kui. 
Aku : Oke bro, diparani po rene dewe. aku neng warung kulon ndalan sanding bakul buah.
Masdar : Oalah iyo wes tak rono.

Aku ngenteni meneh neng kono rodo sui ngono karo rodo jenuh wese karo nggrundel, "ki jane ruh panggone pora kok sui men". trus konco seng ndue warung takok. wes teko ndi koncomu bro? Mbuh mau jare wes teko pertigaan kerten ngono kok ra teko teko kene, jawabku.

akhere Masdar telpon maneh. Ki aku wes teko warunge bro. kowe kok raenek. we nengdi? akhere aku metu soko warung lingak linguk yo raenek wonge Masdar. joohh wong ki jane nengdi parane. akhere Masdar telpon maneh. owalah aku takok wong jare ki aku neng paron bro gak neng kerten. woooo... ediiaan weki broo. Wong neng pasar kerten kok malah teko pasar paron. joohh gambluusss.

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Read More
CERITO LUCU LAPAK JUAL BELI JOYO MADIUN

CERITO LUCU LAPAK JUAL BELI JOYO MADIUN

"Edisi salah tuku iki piston ijolono gone TIGER ov 100 Ki anyar rong mambu oli opo kog tuku"
Iku status e Iput neng Lapak Jual Beli Pasar Besi Joyo Madiun pas kliru tuku onderdil karepe arep golek operann..  Langsung disaut komen karo montir cilik Dede Septian. Cekibrot>>

Dede: aq duwe seker tiger ov 100 bos tukunen ae,  Iput : piro bose..
Dede: manut pasaran ae bos komplit sak ringe seken tapi bos barang jek lumayan masane..
Iput : jal delok fotone bos
Dede: barange neng omah bos..  Ki aku lagi neng warung
Iput : BT ae bos nek gelem soale aku ra duwe duit hiks
Dede: Y gpp bos,  aku Ngawi sampean ngendi? 
Iput : Magetan bos, COD ngendi ben podo penak e.. 
Dede: terminal lama ngawi pie bos,  wes mentok dolanku teko kono tok,  omahku karangjati soale. 
Iput : yo kadohan bos,, soboku paleng adoh jembatan smawor maospati,  soale omahku lembeyan karo tambah sitik wani gak bos?  150 ov e gek dereng mambu oli blas lhoh,,
Dede: Ov gak ngaruh bos diameter piston tiger 64-66mm pin 15 sonic 57-59mm nek pin e 13 hmm tiger anyar merk mpp komplit ring 200 luwih bos merk npp nek sonic 135 an
Iput : piye nek ngobrol neng BBM ae opo WA? 0856353327** iku nomorku
Dede: gak duwe bbm..  Wes tak sms
Iput : sorry gak duwe pulsa..  Suk e tak kabari..
Dede: yo wess nteni suk nek we duwe pulsa ae ya..  rrgghh "rodo mangkel"
Iput : iyoo aku yo ngenteni sampean nek wes isi paketan  "nyaprut nyakot seker"

"Iyo wes ojo mok seneni cen arek cilik lagi belajar nglapak... Hehahaha

Read More
PANTUN LUCU KOPLAK GAWE NGAKAK

PANTUN LUCU KOPLAK GAWE NGAKAK

PANTUN KOPLAK GAWE NGAKAK

   Pantun iku nek neng jowo nek ngarani parikan. Utowo jula juli yo kenek. Lha iki parikane wong ngawi. Mungkin bosone rodo bedo ancene wong jowo ki akeh adat budoyo seng cen gak podo tapi tetep jek podo jowone. Raketang mbuh akeh sitik mesti enek bedane coro pengucapane. Tapi mesti ngerti maksude.

   Yo nek menowo enek boso sing kurang apik yo dimaklumi wae. Mungkin terah yo bosone wong daerah kene ngonokui. Hahahaha... monggo di woco PARIKANE.


Read More
GAMBAR DIALOG LUCU KOPLAK 2017

GAMBAR DIALOG LUCU KOPLAK 2017


GAMBAR DIALOG LUCU INI BIASA BUAT ISENG ISENG DI KOMEN PERANG GAMBAR DI SOSIAL MEDIA. ATAU KADANG JUGA BUAT STATUS PERANG GAMBAR. DAN BARANG SIAPA YANG SUKA DENGAN GAMBAR GAMBAR GOKIL SEPERTI INI BIASANYA MENGAMBIL DARI GOOGLE JUGA. NAH DISINI KAMI BUAT KREASI SENDIRI, DIALOG YANG BIASA BUAT CANDAAN SEHARI HARI DALAM KOMUNIKASI ANTAR TEMAN DALAM SOSIAL MEDIA.

INI CONTOH GAMBAR DIALOG LUCU VERSI JAWA.


Read More
CERITO LUCU GOKIL SEPASANG SUAMI ISTRI

CERITO LUCU GOKIL SEPASANG SUAMI ISTRI

CERITO LUCU SEPASANG SUAMI ISTRI

   Cerito iki ngisahne hubungan rumah tangga seng mungkin sering terjadi neng sekitar kahidupane awake dewe. Seng lanang kerjo neng kantoran, seng wedok biasa dadi ibu rumah tangga. Lha nengkono pas wayah arep gajian kan biasa seng wedok njaluk jatah. Bareng tibo tanggale bar gajian seng wedok macak lali, gayane takok.

Suami (+) ,  Istri (=)

(=) : Pa, wes gajian durung?

(+) : Lha ndek wingi uwes tak wehne mama.

(=) : Oh, sing ndek wingi kae tow?

(+) : Iyo ma, lha emange seng ndi maneh?

(=) : Lha kae seng neng njero lemari, neng ngisor klambi kae duit opo pa?

(+) : ( ealah kok yo ngerti ae bojoku ki, mbatin ), Iku duit sial ma.

(=) : Lho, kok duit sial pa?

(+) : Lha piye, wes didelekne barang yo ruh ae...!!! ( karo kukur kukur sirah )

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Read More
Cerita Abunawas "NGAPUSI MALING"

Cerita Abunawas "NGAPUSI MALING"

Cerita Abunawas Ngapusi Maling. Biasane awak-awakan sing diapusi maling, akehe maling mesti pinter, pinter nyolong maksute, tur pinter delik ake perbuatane. Tapi ojo macem macem yen ngadepi Abunawas. Wes langsung cus mengisor aee.

Siji dino ono wong sugih kilangan mas batangan 100 biji. Sak mono akehe wes mesti marai sirah mumet. Akeh usaha sing dilakoni supoyo emase biso bali, mulai jaluk tulung polisi sampek ngiklasno separo emase kanggo si maling yen gelem ngaku. Tapi ora berhasil.

Akhire Abunawas sing dadi jujugan lan bakal oleh hadiah mas batangan sing ilang yen biso nemuake malinge. Abunawas langsung jaluk tulung pihak kerajaan supoyo dawuhi rakyate kabeh kumpul ning lapangan. Kabeh wong diwenehi tongkat siji-siji sing dowone podho.

Abunawas: Tongkat iki kabeh dowone podho tur wes tak mantrai. Sesok isuk kabeh kumpul ning kini maneh gowo tongkate dhewe-dhewe. Sopo wonge sing wes nyolong emas batangan, tongkate bakal tambah dowo sak deriji.

Jelas ae si maling ora iso turu sewengi utuh, mikir piye carane biso lolos soko Abunawas. Arep melarikan diri wedhine malah ketemon yen dheweke sing nyolong. Mergo ngerti tongkate bakal tambah dowo sak deriji,  Akhire tongkate dipotong sak deriji, supoyo dowone tetep koyo sak durunge.

Pas kabeh wes kumpul maneh ono lapangan, Abunawas kebatan ngecek dowone tongkat siji-siji. Pas wayah giliran si maling, mesti ae Abunawas langsung ngerti mergo tongkate tambah cendhak sak deriji. Hehe... akale Abunawas yah, ono wae. Abunawas wes ngerti sak durungen yen si maling mesti bakal nughel tongkate sak deriji mergo wedhi ketemon. Ya wes rejekine Abunawas oleh hadiah emas batangan.

Cerita Bahasa Jawa Abunawas. Weleh... penak ya Abunawas , dadi sugeh ora kudu soro, sing penting pinter ubet lan cerdik nembak peluang. Cocok opo ora broo hm. Cocok ora cocok sing penting tetep moco kisah Abunawas liane ning kopdar.org ya. Ojo guyu dhewe.

Read More
Cerita Lucu Koplak, Seorang Anak Kecil Pengen Tau Maksud ML

Cerita Lucu Koplak, Seorang Anak Kecil Pengen Tau Maksud ML

CERITO LUCU KOPLAK

   Ada seorang anak baru saja berusia kira kira 6th. Dia bertanya kepada ibunya apa yang dimaksud dengan kata ML. Seorang ibu ditanya apa arti kata itu langsung kebingungan banget. Sampai sampai kepalanya puyeng mikir mau jawab apa kepada sang anak. Karena sang ibu belum kasih tau jawabannya apa, anak itu masih saja terus nanyain soal kata ML.

Anak : Ma, apa sih ML itu?

Mama : ( msih bingung mau jawab apa, sambil garuk garuk kepala ). gimana ya?

Anak : Kok diam terus sih Ma, nggak dijawab jawab pertanyaanku.

Mama : Emang kamu denger kata itu darimana nak?

Anak : Yaa elaahh Maaa,,, tinggal jelasin saja kok repot. Aku kan juga pengen tau maksudnya apa?

Mama : ( ihhh bikin jengkel aja nich anak ). Iya tapi kamu tau kata itu darimana?

Anak : Ya itu kan pas watu beli air mineral gelasan pasti ada tulisannya 240ml gitu, trus ada juga yang gede 2400ml.

Mama : ( dasar anak kecil, kirain ML yang itu ).

πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„
Read More
CERITA LUCU KORBAN KECELAKAAN

CERITA LUCU KORBAN KECELAKAAN

Kejadian iki sungguh tragis tenan broo!.Ing wayah surup ono korban kecelakaan tabrak lari.Korbane geletak lemes tur gobrah-gobrah getihe,jan mesakne tenan! Akeh wong seng podo ngrubung delok karo nangis kabeh.Akhire ono salah sijine pemuda ganteng seng gagah lewat,sebut ae jenenge Agus.Takon marang salah sijine wong seng kerumunan iku sebut ae jenenge Hadi .Agus awet takon :

Agus : Mas iku ono kejadian opo to ? kok rame men !
Hadi : Iku mas ono korban tabrak lari .
Agus : Walah ,,, ! edan tenan la piye korbane ?
Hadi : Ketoke wes kritis ki mas .
Agus : Siiip .... !
Hadi : Siip piye to mas , kok ora mesakne !
Agus : Maksudte aku akhire oleh bahan berita mas ! aku ki asline wartawan lo.Awet esuk mau golek berita ra oleh-oleh.
Hadi : Woalah ngono to,ngomong to mas.Wes dank di liput wae ,ben masuk koran opo tv ngono !
Agus : Tapi wong sak mono akehe wes ngrubung,piye yo carane supoyo aku iso oleh foto seng apik ?
Hadi : Mosok wartawan ngono ae ra duwe coro to mas ?
Agus : (Mikir sedelo trus oleh ide ) Mingir-mingir kabeh ,saya adalah saudara korban (karo bengok-bengok banter )
Hadi : (Ngingeti tok karo mlongo )
Agus : (Bareng wes teko tengah ) Haaaaaaaaaaaaaa ,lo kok korbane kucing .(karo kukur-kukur sirah)
Hadi : Wkwkwkwkwkwkwk ( seng delok yo podo melu guyu kabeh )
Read More
GAMBAR PANTUN GOMBALAN JAWA

GAMBAR PANTUN GOMBALAN JAWA

GAMBAR PANTUN GOMBALAN JAWA

GAMBAR PANTUN GOMBALAN JAWA IKI COCOK GAWE WONG SENG LAGI KASMARAN, SOPO NGERTI GAE PANTUN IKI CEWEKMU LANGSUNG KLEPEK KLEPEK. HAHAHAHA. LANGSUNG DI COBO WAE IKI GAMBARE NEK ENEK SENG SENENG GAWE PANTUN.

Read More
πŸ‘‰AKUN FB &PIN BB NUR AINI WULANDARI CANTIK PASURUAN LAGI TREND

πŸ‘‰AKUN FB &PIN BB NUR AINI WULANDARI CANTIK PASURUAN LAGI TREND

AKUN FB &PIN BB NUR AINI WULANDARI CANTIK PASURUAN LAGI TREND πŸ‘‰πŸ™†πŸ™†πŸ™†
Inilah fotonya mbak wulan yang mendadak booming di media sosial ,sampai detik ini jutaan orang melihat foto mba Nur Aini Wulandari .

Foto-fotonya viral dalam bencana banjir yang melanda Pasuruan beberapa minggu lalu.

Netizen penasaran dengan parasnya yang ayu rupawan. Kulitnya yang putih bersih tampak kontras dengan keruhnya air banjir yang menggenangi sekitarnya.

Selama lebih dari tiga minggu terakhir, perempuan ini menjadi ‘bintang’ media sosial dan ramai diperbincangkan. Banyak netizen yang penasaran di mana foto perempuan itu diambil.

Read More
10 GAMBAR LUCU BAHASA JAWA 2017

10 GAMBAR LUCU BAHASA JAWA 2017

Suka koleksi gambar lucu untuk update status perang komen untuk chatingan di bbm,fb masengger,line,whatsapp dan lain sebagainya monggo ini hanya hiburan semata ,kalau kamu punya hobi yang sama humor tawa dan becanda mongo gabung di group facebook warung kopi kopdar.

Read More