CERPEN LUCU IPUT MUTUNG DADI SUAMI

Ora maido senajan iseh nom yen usaha lancar tur seprapat bagus , seng jenenge wong lanang mesti pengen duwe gandengan dobel..Koyo Raden Mas Iput iki..   Elina mbok nom, Isma Mbok wek..  Ehm ehm.. 
Yuk do nyimak >> kawektu iki pas malem jemahe..

Iput : hay...  Sayang,, iki loh requestmu seng warna loreng ukurang telu wolu..  'karo kedip2 pecicilan'
Elina : hmm kuping opo angen2e jane seng gak adil ki
Iput : gak adil piye to yangg..  Blonjo podo, sandangan podo, omah kembar pleg snajan jarak rong kilan
Elina : kuwi ukurane mbak Isma yo,,,  dasar we wi mok kalahi aku, cen ra cinta tenanan we wi "brraakk,, balang kipas//
Iput : ciuss aku khilaf yanngg

(isma seng digawekne omah cedak iso ra iso dadi krungu..  Njur nyanyi...  ))

Isma : taaaadi malam ah ha ah ha kumimpi kawin

""Bruuuaanggg"""
Elina esmosi mbalang baskom  kenek sandinge isma
Isma : yyoohhh kowe wi dek "Langsung merespon cepat
"Gelloonntaangg"" dandang mabur... 
Elina: kuwi dandang titipane simbok atu2nya malah mok bantingi
"Briiaakk ng ng " tabung LPG meluncur

**Perang tak terhindarkan" iput seng jambule abang tambah mumet ngrawusi sirah.. 
"Branggg'' diiaaarr"-*"$r diieerr gerrommbyangg
wong loro Isma karo Elina antem2an perabot rumah ,,
ditambahi lucky seng lagi tipungan soyo semangat leh klotekan..  Awet lagu rock sampe kroncongan

Lucky : "dan jika kami bersama nyalakan tanda bahaya" huuyyeeaahh

**kahanan soyo gumerah, seng maune krungu sak RT maleh sak RW,  sak RW tekan RW deso sebelah..
 
Iput : uwes to uwess yannggg sesok tak tukokne dobell sak bakul2e "karo gulung2 nyegat2i perkakas seng mabur2''

Lucky : "pulangkan saaja aku pada ibuku,  aatau ayahku.. 

**perang antara mbok nom karo mbok wek wes gak iso padam maneh' perabot nganti ancur kabeh ngalah2hi kerusuhan irak-suriah"
Sampe seng siji arep nekat mbateg cagak,  sijine gotong blandar"

Iput : weessss hopp sudah sudah sudah.  Karo meneng njur muni,,
"Bebebb lucky "
       **mak teerratap " lucky terus nyauri
Lucky : aa a ada apa beb/
Iput : kita balikan yuk,, 
Lucky : ya.,ya,, yayang iputtt //!! Aku padamu... 

Isma karo Elina : Haah huwwaaaa a a a a berpelukan nangis bareng

**Iput karo Lucky akhire balikan terus budal jalan2 numpak speda ontel karo nyanyi.. 
"Palengg penak....  Bebeb dewe,,,  ketimbang,,,,  bebeb ngamukann...

Sekian cerpen humornya,,  semoga terhibur.... 😂😂😂😂

Advertisement
CERPEN LUCU IPUT MUTUNG DADI SUAMI Ora maido senajan iseh nom yen usaha lancar tur seprapat bagus , seng jenenge wong lanang mesti pengen duwe gandengan dobel..Koyo Raden Mas ...