CERITA LUCU CINTA MONYET ANAK SMP

Enek bocah sekolah kelas 3 SMP sebut ae jenenge LUCKY karo adek kelase jenenge BARBY. Pas wektu iku bocahe jek podo lugu, polos, ngompolan pisan.
Lha pas iku seng jenenge LUCKY mau diceluk kancane sebut ae jenenge PUTRO. Trus mulai ngobrolll...
PUTRO : Brow we oleh salam soko adek kelase awake dewe broo.
LUCKY : Sopo brow...? (Karo penasaran)
PUTRO : Jenenge BARBY kelas 2A.
LUCKY : Oiyo salam balik, salam kenal ae.
PUTRO : Ngene lo brow... Bocah kui ki seneng kowe, tapi gk wani ngomong.
LUCKY : Mosok to brow. (Soyo penasaran)
PUTRO : Iyo brow... Ngko muleh sekolah awakmu di enteni neng kelase.
LUCKY : Oke brow ngko muleh sekolah tak temonane.
PUTRO : Yo wes ngno ae wes rep mulai pelajarane (ngaleh).
Muleh sekolah LUCKY langsung nemoni BARBY neng kelase. LUCKY dredeg jane tapi dipekso. Trus akhere ketemu karo BARBY seng wes ngenteni neng ngarep lawang kelas 2A trus ngobroll...
LUCKY : Ki BARBY yow? ( karo salaman )
BARBY : Iyo mas...!!! Kok tangane ngewel to mas. ( mesem )
LUCKY : Ora popo dek wetengku luwe ae. ( rodo isin ) Oiyo dek jarene awakmu seneng aku. ( ndredeg gobyoz )
BARBY : Iyo mas aku seneng karo kowe.
Lagi penak penak ngobrol enek guru BP teko.
GURU BP : Lagi do ngopo ki wayahe muleh kok rung do muleh? ( karo mlilik brengose kandel pisan ).
LUCKY & BARBY : Mboten ngopo ngopo kok pak. ( dingkluk karo ngewel trus ngompol).
GURU BP : Jek cilik ngompolan ae kok wes pacar pacaran. ( muring muring ). Ndang do mulih!!!
LUCKY & BARBY : Nggeh pak...!!! ( ngewel ) trus mlayu karo ngompol ngompol.
GURU BP : ( guyu dewe koyo wong edan) Kwakakakakakakakakakak...!!!!! Gek anake sopo ngnokui.
Advertisement
CERITA LUCU CINTA MONYET ANAK SMP Enek bocah sekolah kelas 3 SMP sebut ae jenenge LUCKY karo adek kelase jenenge BARBY . Pas wektu iku bocahe jek podo lugu, polos, ngompola...