HUMOR POLITIK BAHASA JAWA " DARAH TINGGI JANGAN BACA "

Berikut ini beberapa humor politik bahasa jawa, bikin hidup tambah greget,Tapi, bagi anda yang punya tekanan darah tinggi atau sedang di hantui oleh kasus korupsi dan nepotisme, saya sarankan jaga baca Kisah Lucu Ini , takutnya nanti malah terkena stroke, karena humor di ini mengandung zat dan protein tertawa dosis tinggi . Okelah langsung baca saja yah .

HUKUMAN MENGHINA PRESIDEN .
Siji Wektu enek wong ngelek-ngelek jenenge presiden , ora baen-baen, dewek'e ngarani presiden gae juluk'an kaya to " Presiden As*, Kir*k,Bab* , lan sakdulurane " .
Akhire poro aparat negoro golek'i wong kuwi mau, sakwisi ketangkap , wong mau di hukum 45 tahun , 10 Tahun mergo ngelek-ngelek presiden, sing 35 tahun mergo " Bocorne Rahasia Negoro "

"Biasane , Sing moco iki, guyune Rodo Telat"

BEDANE YO'I, YO, YOWIS NGUNU KUWI .

Siji wektu enek wong londo moro ning negoro 1001 masalah, Dewek'e bingung, lapo wong kene iki, nek jawab pertanyaan kok nek ora YO'I. IYO. Karo YO WIS NGUNU KUWI .

Penasaran, akhire dekne takon marang pejabat setempat , " Piye carane bedakne , YO'I,IYO Karo Yawis Ngunuwilah ?".

Terus pejabat mau, jawab " Nek Yo'i, wong kuwi ora duwe pendidikan, Nek Iyo,Wong kuwi lulusan SMA, La nek Yawis Ngunu Kuwilah , berarti lulusan sarjana ".

Oh, ngunu to tibak'e ? jare Londo mau .
"YO'I ", Jare Pejabat .

WARTAWAN KARO JENDRAL .
Enek jendral ngundang wartawan gawe menehi arahan, opo wae sing oleh di beritakan karo opo wae sing ora oleh di beritakan .
1. Berita suksesi , ora oleh di beritakan, mergo presiden ora seneng.
2. Pemogonk'an buruh, ojo di tulis. Ndak dadi konflik.
3. Berita keorupsi ojo di politisir, marai wibawa pemerintah rusak.
4. Monopoli ojo sampek nyebut keluargane presiden. Kuwi ora etis.
5. Politik ojo mihak rakyat, Ndak Resah.
6. Mundak'e rego, ojo di dadekne berita utama, rakyat ndak nesu .


Wartawan anyaran, ora sabar langsung takon " Nek ngono, Opo ae sing oleh di beritakne Ndral?"

Jendral jawab kanti tenang " Yo tulisen ae opo sing bar tak omongne mau ".

DOSEN NGERANGKEP DADI PEJABAT .
Ning salah sijine universitas, Bagiyo karo Ngadimin , mahasiswa Loro, lagi ngobrol karo ngopi .

Bagiyo : "Gumun tenan aku, karo dosen ilmu politik, nek ngulang kok mung lungguh tok, ora tau ngadek "
Ngadimin : " Halah ngunu ae kok mbok pikir "
Bagiyo : " Awakmu ngerti pora alasane "
Ngadimin : "Ya mungkin ae kesel, utowo sikile ga kuat ngadek "
Bagiyo : "Nek menurutku dudu kuwi sebabe , tapi mergo dekne kuwi kan pejabat "
Ngadimin : " Loh opo hubungane "
Bagiyo : " Yo ngko nek ngadek kan, wedi kursine di lungguhi wong liyo .
Ngadimin : "?????".

KAMPAYENE CALON BUPATI .
Pas jaman kampaye, PARJO calon bupati kempaye ning deso rodo mlebu , Isine kampaye :

PARJO : "Bapak-bapak,Ibu-ibu, nek sampean kabeh , milih kulo. Aku arep bangun jembatan ning deso kene, supoyo luwih penak lan gampang akses gawe dolan karo bisnis ning kuto.

Salh sijine rakyat nyeletuk " Tapi teng mriki boten wonten kali , terus gawe opo jembatane ?"

PARJO : " oRA Usah kawatir, nek ora enek kali ning deso kene, ngko tak bangunke pisan , jembatan sak kaline "

Masyarakat :"!!!??????@@@@@".
HUMOR POLITIK BAHASA JAWA " DARAH TINGGI JANGAN BACA "
Advertisement
HUMOR POLITIK BAHASA JAWA " DARAH TINGGI JANGAN BACA " Berikut ini beberapa humor politik bahasa jawa, bikin hidup tambah greget,Tapi, bagi anda yang punya tekanan darah tinggi atau sedang di han...